ร่วมงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
      วันเสาร์ ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  ได้เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ประจำปี  2558 
ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายพิศิษฐ์  วศินภัทรโภคิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย พร้อมคณะครูอาสาสมัคร กศน.  และบุคลากรทางการศึกษา  รวมจำนวน 15 คน ตามกำหนดการ เวลา 09.00 น. 
ได้เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องสักการะ บูชา ด้วยพานพุ่มดอกไม้สด และต้นธุป เทียนตามพิธีการและประเพณีแบบล้านนา  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สุดมิได้ ของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย   และถือว่าเป็นพิธีที่ดีงาม ประจำปี ของจังหวัดเชียงรายและประชาชนควรน้อมถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 
ข่าวโดย : นางยุพิน ยำหาน
ภาพโดย : นางยุพิน ยำหาน
บรรณาธิการ :